ALPUKAT KG
Rp 34.450,00
MANGGA HARUMANIS >10KG
Rp 15.900,00
APEL FUJI NZ >10KG
Rp 29.900,00
BUABEKU NAGA 1 KG
Rp 102.900,00
PEAR YALIE KG
Rp 12.900,00
APEL AMBROSIA >10KG
Rp 69.900,00
PEAR SINGO RRC >10KG
Rp 21.900,00
ALPUKAT SUPER KG
Rp 39.900,00
JERUK MEDAN AB KG
Rp 29.450,00
MANGGA INDRAMAYU KG
Rp 20.900,00